Skip to product information
1 of 1

Z-Profil

Z-Profil

Shipping calculated at checkout.

Z-profilen monteras antingen till en tätplåt eller bultas direkt i stålbalk.

Material: Z-Profilen är tillverkad i magneis ZM310 Korrosivitetklass C4.

Produktblad <---

View full details