Skip to product information
1 of 1

Sungrow-paket + Acuvim smart mätare 51,2kWh+50kW

Sungrow-paket + Acuvim smart mätare 51,2kWh+50kW

Shipping calculated at checkout.

Sungrow 25,6kWh Batteri x2

 • Kapacitet: 25,6 kWh
 • Effektivitet: 97%
 • Livslängd: >6000 cykler
 • Garanti: 10 år

Sungrow 25kW Växelriktare x2

 • Effekt: 25 kW
 • Verkningsgrad: 98.6%
 • Skydd: Överspännings- och kortslutningsskydd
 • Garanti: 5 år

Acuvim Smart Mätare

 • Noggrannhet: Klass 0.2S
 • Funktioner: Energikonsumtion, lastprofilanalys
 • Kommunikation: RS485/Modbus

Fördelar

 • Hög Prestanda: Effektiv energihantering med lång livslängd.
 • Smart Övervakning: Detaljerad energikontroll med Acuvim mätare.
 • Kostnadseffektivitet: Minska elnätsberoendet och spara pengar.
 • Miljövänlig: Optimerar förnybar energianvändning.

Datablad Sungrow batteri

Datablad Sungrow växelriktare

Datablad Acuvim smartmätare

View full details